Tilbage til top

Hofteatret og fremtiden

FLERE BILLEDER

Det 250 år gamle Hofteater vil i de kommende år gennemgå en tiltrængt restaurering og istandsættelse, som for en periode i 2020-21 vil lukke Hofteatret. Men hen gennem hele 2018 og 2019 fortsætter vi i vanlig stil med vores nye, faste åbningstider tirsdag-søndag kl. 12.00-16.00 og med udstillinger, arrangementer og andre aktiviteter. Samtidig skal Teatermuseets formidling og faciliteter have et løft, så de besøgende får et levende indblik i Hofteatrets og dansk  teaters historie – foran og bag scenen. Det er blevet muligt med generøs fondsstøtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. DK4 producerede i 2017 et timelangt portrætprogram om Hofteatrets historie og Teatermuseet i Hofteatret. Programmet er siden blev lavet om til en podcast » hør mere her

Udstillinger mv.:
For tiden viser vi nye særudstilling om dansk teaters historie set gennem Danske teaterplakater 1700-2000, anmeldt til 5 stjerner i Berlingske » se mere her. I løbet af 2018 åbner en særudstillingerne Opera i Hofteatret, Meget mere end Matador osv. – og sådan fortsætter vi gennem hele 2018 og 2019. Når vi senere i 2020 for en periode er nødt til at lukke huset for besøgende, så sørger vi for at være i live og tilstede på andre måder, i andre sammenhænge og på andre steder. Teatrets historie kommer jo fra og hører til i hele landet, og det får vi nu en fornyet chance for at vise frem.Vi glæder os til det hele!

Arrangementer og andre aktiviteter i Hofteatret:
Fortsætter gennem hele 2018 og 2019 med uændret styrke. » se mere om aktuelle arrangementer her og » se mere om mulighederne for at at afvikle arrangementer af mange forskellige slags her

Kontakt og information 
Peter Christensen Teilmann, direktør i Teatermuseet i Hofteatret: 61677081  teilmann [at] teatermuseet.dk
Annette Straagaard, chef for Restaurering, Slots- og Kulturstyrelsen: 33929977  asg [at] slks.dk

Pressebilleder
Per Romerdahl
, Teatermuseet i Hofteatret: 24231580, per [at] romerdahl.dk

Pressemeddelelse og baggrundsmateriale hentes her:
»Pressemeddelelse
»Tidstavle – Hofteatret fra 1767 til 2017
»Patina og forfald – tingenes tilstand – fra bogen Hofteatret i tiden 1767-2017

Mere om projektet: 
Hofteatret, der i år fylder 250 år, hører til den del af det første Christiansborg Slot, der ikke gik tabt ved den store brand i 1794. Teatermuseet har haft til huse i Hofteatret siden 1922. Trods skiftende og mindre vedligehold gennem årene er tiden nu kommet til en gennemgribende restaurering af Hofteatret og modernisering af bygningens tekniske installationer, adgangsforhold og brugerfaciliteter.

De smukke rum skal restaureres, så de unikke interiører og den historiske scene træder tydeligere frem, samtidig med at de tekniske og spillemæssige forhold omkring scenens brug bliver styrket. Og de spændende fortællinger, Hofteatret kan byde på, skal frem i lyset. Det hele vil ske med respekt for bygningens lange historie og Hofteatrets funktion som nutidigt museum og levende scene. Projektet gennemføres inden for en budgetramme på 73 mio. kr.

”I Teatermuseet i Hofteatret har vi arbejdet hen mod dette projekt gennem de seneste år, og nu tager vi det store spring. Takket være den omfattende fondsstøtte kan vi nu for alvor løfte den udvikling, Teatermuseet i Hofteatret har gennemgået det seneste årti, ind i vores tid og verdensforståelse”, siger direktør for Teatermuseet i Hofteatret, Peter Christensen Teilmann. ”Hofteatret styrkes markant og konsekvent som en enestående historisk attraktion, og som teatermuseum får vi mulighed for at udfolde vores virke som et moderne museum i historiske interiører. Vi vil kunne give fortællingerne om Hofteatret og dansk teaters historie aktualitet og relevans for nutidige besøgende. Og ikke mindst kan vi med fornyet kraft fortsætte vores udvikling som et kulturelt mødested for stadig flere forskellige besøgende og brugere midt i det historiske og aktuelle Danmarks magtcentrum, midt i Københavns Kulturkvarter.”

”Hofteater-projektet er et utroligt spændende projekt”, supplerer Enhedschef Annette Straagaard i Slots- og Kulturstyrelsen. ”Vi sikrer den enestående kulturarv, en bygning som Hofteatret rummer, gennem en forsvarlig og gennemtænkt restaurering, og samtidig forbedrer vi Teatermuseets muligheder for at formidle Hofteatrets og dansk teaters historie til kommende generationer.”

Den2radios Anne Eggen har i anledning af Hofteatrets 250 års jubilæum produceret programmet Hofteatret – magt, maskerade og musik. » » hør programmet her

» se mere om Peter Christensen Teilmann her