Tilbage til top

webtekst4

webtekst4 er Breve fra et grænseland, af museumsinspektør Mikael Kristian Hansen, Teatermuseet i Hofteatret.

» Hent webtekst4 her

Breve fra et grænseland handler om en brevveksling mellem Johan Daniel Bauer og hans søn August Fridolin Bauer under Treårskrigen 1848-50. Artiklen baseres på et fund I Teatermuseets arkiver: en på én gang ærlig, inderlig og humørfyldt brevveksling mellem August Fridolin Bauer, som befandt sig ved fronten i Slesvig, og hans far, kongelig skuespiller Johan Daniel Bauer, der befandt sig hjemme i guldalderens København, hvor de politiske omvæltninger, koleraen og de skræmmende rygter fra krigen herskede side om side.

Årene omkring midten af 1800-tallet er nogle af de mest dramatiske, men også efterhånden mest glemte i Danmarks historie. Her blev de første sten til demokratiets fundament, Grundloven, støbt i København, samtidig med at Treårskrigen bragede løs i Slesvig og fik tilværelsen til at bryde sammen for familier og venner, der pludselig befandt sig på hver sin side af fronten. August Fridolin beskriver krigen, forholdet mellem soldaterne og mellem de dansk- og tysksindede i Sønderjylland. Johan Daniel Bauers breve gengiver stemningen i guldalderens kulturelle København og på hjemmefronten: Familiens bekymring for deres søn samt de mange rygter, der florerede i hovedstaden om sårede, døde og tilfangetagne, og ikke mindst Grundlovens gennemførelse og koleraens hærgen i hovedstaden beskrives i brevene.

I dag er det svært at forestille sig, at så dramatiske begivenheder kun kunne kommunikeres via breve, der var dagevis undervejs. Eller hvad afstanden i tid betød for de involveredes forståelse af, hvad der skete i krigen. Brevvekslingen står tilbage som samtidsseismografiske, topografiske og personalhistoriske beretninger fra en social, national og kulturel brydningstid, som vi stort set har glemt. Brevene indeholder detaljerede beskrivelser af kultur- og mentalitetshistorisk interesse, men også af krigens gru, f.eks. i de voldsomme og blodige slag ved Isted og stormen på Frederiksstad i 1850.

Webtekst4 supplerer en udstillingsinstallation på Teatermuseet I Hofteatret, Udstillingen er et (lyd)billede på den tid og kultur, som brevvekslingen mellem far og søn er et udtryk for. Skuespiller og sanger Ulle Bjørn Bengtsson bidrager med inciterende indlæsninger af brevene. Videoen kan ses på Teatermuseets YouTube-kanal » se mere her.

 Mikael Kristian Hansen er ledende museumsinspektør ved Teatermuseet I Hofteatret og har publiceret en lang række artikler om især militærhistoriske og teaterhistoriske emner, bl.a. ”Prinsesse Anna Sophies forlovelse og bryllup. En karakteristik af den europæiske baroks teaterverden” (Personalhistorisk tidsskrift, 2009, nr. 2., s. 180-203), ”De Ottes teater i Grønnegade – et mislykket privat initiativ”(Det Private Initiativ. Stationære københavnske Privatteatre 1848-2008, København 2008, s. 54-60) og ”H. C. Knudsen og Englandskrigene” (Danmarksbilleder 1807 – før, under og efter, København 2007, s. 37-42)