Tilbage til top

webtekst7 og 8

webtekst7 og webtekst8 handler om Ludvig Holbergs storværk, Niels Klims underjordiske rejse. webtekst7 er en kommenteret tekst- og billedcollage, skrevet og tilrettelagt af Teatermuseet i Hofteatrets direktør Peter Christensen Teilmann. webtekst8 er skrevet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs direktør, Lasse Horne Kjældgaard.

» Hent webtekst7 her

» Hent webtekst8 her

Teatermuseet i Hofteatret havde i foråret 2012 en lille udstilling om Niels Klims underjordiske rejse, som belyste Gladsaxe Teaters og scenografen Claus Rostrups enestående iscenesættelse af romanen fra 1973, foruden en række forskellige kunstneriske tolkninger og faglige bearbejdninger af romanen, senest i 2012 med Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs nye udgivelse af Holbergs roman, nyoversat af Peter Zeeberg og nyillustreret af Ole Sporring. 

Med Gladsaxe teater og Claus Rostrups version af Niels Klim i 1973 blev Holbergs roman gjort til genstand for en de mest spektakulære iscenesættelser inden for den tids udvikling af totalteatret, som flyttede rundt og op og ned på, hvad teater kan, og hvordan en teaterbygning og dets publikum skal bruges, på en ikke før set måde. Teatermuseet i Hofteatrets lille udstilling om Niels Klims underjordiske rejse belyste ikke blot Gladsaxe Teaters enestående iscenesættelse, men en række forskellige kunstneriske tolkninger og faglige bearbejdninger af romanen, senest i 2012 med Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs nye udgivelse af Holbergs roman, nyoversat af Peter Zeeberg og nyillustreret af Ole Sporring. I den sammenhæng publicerede Teatermuseet i Hofteatret de to webtekster, der begge har Niels Klims underjordiske rejse i centrum, men herfra trækker forskellige tolknings- og kulturhistoriske perspektiver op. 

 webtekst7: Rundt om Niels Klims underjordiske rejse er en kommenteret tekst- og billedcollage, skrevet og tilrettelagt af Teatermuseet i Hofteatrets direktør Peter Christensen Teilmann. webtekst7 omhandler centrale, men vidt forskellige eksempler på illustrerede udgivelser af Niels Klims underjordiske rejse fra Holbergs egen udgivelse i 1741 og frem til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs helt nye udgivelse af Niels Klims underjordiske rejse i foråret 2012. Se mere her

 webtekst8: Tolerance og autoritet hos Locke, Voltaire og Holberg er skrevet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs direktør, Lasse Horne Kjældgaard. Artiklen har i en tidligere version været publiceret i den fællesnordiske antologi Holberg i Norden, som var en af de udgivelser, der fulgte i anledning af markeringen af 250-året for Holbergs død i 2004. En udgivelse, der som mange andre af den slags antologier rummer mange fine artikler, som sammen med bogen er forsvundet ned i glemslen. Lasse Horne Kjældgaards studier i og refleksioner over tolerance- og autoritetsbegrebet hos Holberg som udtrykt i bl.a. Niels Klims underjordiske rejse, og perspektiveringerne heraf til europæisk idé- og kulturhistorie er således kun desto mere relevante og aktuelle i 2012. Desto heldigere er det, at Teatermuseet i Hofteatret her kan bringe en lettere redigeret version af artiklen.