Tilbage til top

Udgivelser

Teatermuseet i Hofteatret har siden 2011 sat fart på sin egen publicerings- og udgivelsesaktivitet. Museet publicerer løbende teater- og kulturfaglige artikler af forskellig slags, som kan hentes gratis her. Museet har sin egen videokanal og slår løbende indslag op på FaceBook. Direktør Peter Christensen Teilmann har sin egen blog om museums- og kulturverdenen.. 

Teatermuseet i Hofteatret udgiver også bøger og cd’er, ofte i sammenhæng med udstillinger og formidlingsaktiviteter – se mere her på siden.

Alle udgivelser kan købes i Teatermuseet i Hofteatret eller bestilles til forsendelse med PostDanmark via info [at] teatermuseet.dk. Priser er angivet ved hver enkelt udgivelse.

Fragmenter – Scenografen Lars Juhl (2016)

Med udstillingen og bogen FRAGMENTER – brudstykker af teatermodeller løfter scenografen Lars Juhl sit imponerende livsværk og foretager en kunstnerisk og æstetisk viderebearbejdning af de oprindelige scenemodeller. Ud af de tredimensionelle arbejdsmodeller til brug for teatrenes snedkere, teknikere m.fl. vokser en række todimensionelle collager, decoupager og installationer af stor visuel skønhed. 

Udstillingen rummer en fotodokumentation af de oprindelige scenografier, foruden kostumer og kostumetegninger. Alt i dette kunstneriske Wunderkammer er føjet sammen og foldet ud i denne udstillingsbog, som indeholder en række artikler om og interview med Juhl.

FRAGMENTER – brudstykker af teatermodeller understreger, at Lars Juhl synes at være den scenograf i dansk teaters nyere historie, der med størst udblik har været med til at flytte begrebet teaterdekoration til en moderne scenografi – og ydermere viser det scenografens kunstneriske vitalitet og relation til andre kunstneriske udtryk.

“Ved siden af de kunstneriske kvaliteter udviser Lars Juhl egenskaber, som for teatret er yderst vigtige: indfølingskraft, evnen til at disponere, materialekendskab og realitetssans.”
Teo Otto, professor ved Kunstakademiet i Düsseldorff, 1966

“Han er et kinoorgel – og en kræsen æstet. En stor illusionist og en seriøs kunstner, der uden fortrydelse arbejder i et miljø, hvor hans værker efter brug enten skrottes eller sættes på fjernlager et sted i byen. Sådan er arbejdsbetingelserne. En scenograf skal både være usynlig og spille en hovedrolle (..). En delikat balance, som ingen i dansk teater mestrer bedre end Lars Juhl”.
Malin Lindgren, 1988

Paperback, 156 sider, illustreret i farver. ISBN 978-87-92134-13-4
150 kr./stk. ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 225 kr./stk. inkl. forsendelse pr post
Bevar os vel! Teatermuseet i Hofteatrets bustesamling (2016)
Mikael Kristian Hansen (red.)

Bevar os vel! Teatermuseet i Hofteatrets bustesamling handler om museets store samling af buster og relieffer. Siden Teatermuseet i Hofteatrets åbning i 1912 har museet opbygget en stor samling af buster og relieffer forestillende danske scenekunstnere primært fra slutningen af 1700-tallet og til midten af 1900-tallet. Samlingen er også en vigtig del af dansk kunsthistorie, idet den kan illustrere en lidt glemt del af udviklingen inden for billedhuggerkunsten i samme periode.

Fra efteråret 2015 til sommeren 2016 blev denne samling konserveret og restaureret. Det skete i et åbent værksted i museet, så publikum kunne se og høre om samlingen og arbejdet, mens det blev udført. Bevar os vel! Teatermuseet i Hofteatrets bustesamling markerer afslutningen på dette projekt.

Bogen indeholder to essays om samlingens historie og konservatorens arbejde samt et katalog over en markant del af samlingen. Mange af busterne gengives her for første gang nogensinde. Vi ønsker læseren god fornøjelse.

Paperback, 193 sider, illustreret i farver. ISBN 978-87-92134-12-7
100 kr./stk. ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 175 kr./stk. inkl. forsendelse pr post
Frederik Ahlefeldt-Laurvig - teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland (2016)
Mikael Kristian Hansen

Frederik Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland handler om en af oplysningstidens mindre kendte, men meget farverige skikkelser inden for det dansk-tyske grænselands teaterhistorie. Bogen udkommer samtidig med en særudstilling på Teatermuseet i Hofteatret i 2016. Bag såvel bog som særudstilling ligger et par års intenst forskningsarbejde.

Frederik Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland
er ikke bare en personhistorisk beretning om den teaterinteresserede aristokrat, Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832), mest kendt som greve på Tranekær Slot og officer. Ahlefeldt-Laurvig levede midt i en enevældig oplysningskultur i overgangen mellem 1700- og 1800-tallet og var i den tid også en markant skikkelse i den danske og nordtyske teaterverden.

Gennem beretningen om Frederik Ahlefeldt-Laurvigs liv og virke fortælles samtidig et stykke hidtil uoplyst teaterhistorie fra udkanten af det danske samfund, nemlig det dansk-tyske grænselands teaterhistorie, foruden historien om de nu glemte eller ikke mere eksisterende teatre og teaterinstitutioner, Frederik Ahlefeldt-Laurvig byggede op og gav liv – som Hofteatret på Gottorp Slot, Odense Teater samt teatret og musikkapellet ved Tranekær Slot.

Ahlefeldt-Laurvigs virke var et vigtigt, men i eftertiden glemt led i udviklingen af den tidlige offentlige teater- og musikkultur både i det dansk-tyske grænseland og blandt det fynske aristokrati. Bogen er netop som titlen siger historien om en af teatrets tidlige aristokrater, men også om hvad han gjorde for at skabe en teater- og musikkultur i de sammenhænge, hvor han virkede og kunne gøre noget for det. Derfor er bogen også et bidrag til såvel den danske som den tyske teaterhistorie.

Det er Teatermuseet i Hofteatrets håb, at Frederik Ahlefeldt-Laurvig – teatrets aristokrat i det dansk-tyske grænseland vil blive en lille milepæl i formidlingen og udforskningen af den dansk-tyske teaterhistorie. Vi ønsker læseren god fornøjelse.

Hardback, 185 sider, illustreret i farver. ISBN 978-87-92134-11-0
150 kr ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 225 kr./stk inkl. forsendelse pr post.
Rejse til den nye verden. Skuespilleren Christian Zangenbergs turné til USA i 1907 (2015)
Mikael Kristian Hansen (red.)

Rejse til den nye verden handler om et mærkværdigt og spændende møde mellem den etablerede skuespiller Christian Zangenberg fra det kongelige danske kulturliv og den nye, fremmedartede og altforandrende verden i USA i begyndelsen af forrige århundrede, hvortil en ikke ubetragtelig del af den danske befolkning udvandrede for at begynde et nyt liv i en ny verden.

Rejse til den nye verden består af syv essays, skrevet af flere generationer forskere fra både Danmark og USA. Thorbjørn Thaarup, museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart, leder os med Zangenberg over Atlanten. Jørn Brøndal, Ph.D., Center for American Studies, Syddansk Universitet, viser os vej ind i det amerikanske samfund omkring år 1900. Pernille Skovgaard Christensen, ph.d.-stipendiat på Center for Migration og Diversitet, Aalborg Universitet og Det Danske Udvandrerarkiv i Aalborg, skriver om den danske udvandring til USA. John Mark Nielsen, museumsdirektør ved The Danish Immigrant Museum in Elk Horn, Iowa, beretter om de dansk-amerikanske miljøer i USA i starten af 1900-tallet. Mille Gabriel, museumsinspektør ved Nationalmuseet, skriver om de 'tamme unge mænd med flipper på', dvs. de amerikanske indianerne, som Zangenberg besøgte og skrev om. Zangenberg besøgte også San Francisco kort tid efter det sagnsomspundne og katastrofale jordskælv. Forfatter og byhistoriker fra San Francisco, Doug Gist, skriver om Zangenbergs møde med San Francisco. Allerførst tegner Mikael Kristian Hansen, museumsinspektør ved Teatermuseet i Hofteatret, en biografisk skitse op om Christian Zangenbergs liv og levned, både som skuespiller og som rejsende.

Hardback, 148 sider, illustreret i farver. ISBN 978-87-92134-10-3
150 kr ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 225 kr./stk inkl. forsendelse pr post.
Holberg til tiden (cd-bog) 2014
Peter Christensen Teilmann (red.) – cd produceret af komponist Hans Sydow

Holberg – til tiden er en bog og en cd i samme indpakning. Cd-bogen handler handler om fænomenet og det kulturelle arvestykke ’Holberg’ – sådan som han har været set og spillet gennem generationer og som han aldrig før er set og hørt. Holberg – til tiden er med andre ord et remix, et aktualiseret møde mellem historien og nutiden. Det gælder både på tekstsiden og på lydsiden. Cd’en rummer 10 lydtableauer (sange, recitation, rap), hvor komponisten Hans Sydow mixer moderne lydflader, realyd og nye kompositioner med historiske optagelser fra Teatermuseet i Hofteatrets arkiver og musik fra Holbergs tid. Sanger og skuespiller Ulle Bjørn Bengtsson reciterer, rapper og synger nye sange, skrevet af Bengtsson-Sydow. Christina Ann Sydow står for det grafisk design af cd-bogen. Bag det hele ligger et tekstudvalg af hele Holbergs forfatterskab, redigeret af Teatermuseet i Hofteatrets direktør, Peter Christensen Teilmann. En håndfuld artikler giver baggrunden for og sætter perspektiv på hele Holberg til tiden.

Bog i hardback med indlagt cd, 100 sider, rigt illusteret i farver. ISBN 978-87-92134-08-0
70 kr./stk. ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 120 kr./stk inkl. forsendelse pr post
Emilius Bærentzen - en portrætkunstner i Guldalderens Danmark (2014)
Mikael Kristian Hansen (red.)

Emilius Bærentzen – en portrætkunstner i Guldalderens Danmark handler om en af de i eftertiden noget oversete malere, der havde sin måske ikke så anerkendte, men meget produktive position i den verden og den tid, vi siden har kendt som Guldalderen: Emilius Bærentzen, født i det indre København 1799 og død samme sted i 1868.Emilius Bærentzen var i 1830’erne og 1840’erne en af især Københavns mest populære og produktive portrætmalere, der arbejdede og var kendt rundt om i sin tids forskellige kunstneriske, kulturelle og politiske miljøer. Men portrætmaleriet var som genre betragtet ikke i høj kurs i hans samtids akademiske miljø og i eftertiden flyttede hans portrætmalerier langt ind i skyggen af Guldalderens store navne som C. W. Eckersberg, Christen Købke og Wilhelm Marstrand. Det er der en række forskellige både institutionelle, kunst- og kulturhistoriske grunde til, og de udredes og diskuteres i bogen af en række fremragende skribenter.

Emilius Bærentzen – en portrætkunstner i Guldalderens Danmark er udgivet i forbindelse med en særudstilling, som kan ses i Teatermuseet i Hofteatret indtil 30. september 2014.

Hardback, 343 sider, rigt illustreret i farver. ISBN 978-87-92134-07-3
200 kr./stk. ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 275 kr./stk. inkl. forsendelse pr post
Breve fra et grænseland. En brevveksling mellem Johan Daniel Bauer og hans søn August Fridolin Bauer
Mikael Kristian Hansen (red.)

Breve fra et grænseland giver et dokumentarisk indblik i årene omkring midten af 1800-tallet, der er nogle af de mest dramatiske, men også efterhånden mest glemte i Danmarks historie. Her blev de første sten til demokratiets fundament, Grundloven, støbt i København, samtidig med at Treårskrigen bragede løs i Slesvig og fik tilværelsen til at bryde sammen for familier og venner, der pludselig befandt sig på hver sin side af fronten. Det afspejles for fuld kraft i denne udgivelse af Breve fra et grænseland. I København sad forhenværende kongelig skuespiller Johan Daniel Bauer på tryg, men også urovækkende afstand af krigen. Rygterne om de mange sårede, døde og tilfangetagne florerede i hovedstaden sammen med koleraens hærgen. Ved krigens front Slesvig sad sønnen August og skrev breve hjem direkte fra krigszonen, fra de voldsomme og blodige slag ved Isted og stormen på Frederiksstad i 1850. Men hans breve rummer også tætte og atmosfærefyldte beskrivelser af landskabet, af den militære udvikling, af forholdet mellem soldaterne og civilbefolkningen samt mellem dansk- og tysksindede i Sønderjylland. Til trods for at Danmark igen i disse år har soldater i krig, er det vanskeligt i dag at forstå Treårskrigens grusomhed, ligesom det er svært at forestille sig, at så dramatiske begivenheder kun kunne kommunikeres via breve, der var dagevis undervejs. Eller hvad afstanden i tid betød for de involveredes forståelse af, hvad der skete i krigen. Breve fra et grænseland dokumenterer og fortæller om, hvordan det gik for sig.

Hardback, 255 sider, illustreret i farver. ISBN 978-87-92134-06-6
150 kr/stk ved køb i Teatermuseet i Hofteatrets bogsalg; ellers 225 kr./stk inkl. forsendelse pr post